Állattartó telepek fejlesztésének támogatása társadalmasításon

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

Az állattartó gazdaságok, telepek fejlesztése támogatásból 200 millió Ft-ig. Új épületek, építmények kialakításával, valamint az állattartáshoz szükséges eszközök, gépek, technológiák termelésbe állítását és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító vállalkozások támogatására jelent meg a társadalmi egyeztetésre szánt felhívás.

 Finanszírozás részletei

 • igényelhető támogatás: max. 200 millió Ft
 • Előleg: támogatási összeg max 25 %, de legfeljebb 50 millió Ft
 • Végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: max. 24 hónap
 • Megvalósítás helye: Magyarország egész területén
 • Várhatóan támogatott projektek száma: 800-1000db

A támogatás maximális mértéke:

 • „Állattartó telepek általános korszerűsítése” esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a,
 • „Az állattartó gazdaságokban az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek” esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a,
 • „Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása” esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 70%-a,
 • „Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében” esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 80%-a,

Jogosultak köre:

Mezőgazdasági termelők akik legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek továbbá árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 1. célterület: Állattartó telepek általános korszerűsítése és létesítése (beleértve új állattartó telepek) épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése; az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy; szereléssel járó technológiák beszerzése
 • Baromfitartó telepek korszerűsítése – Baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk)
 • Sertéstartó telepek korszerűsítése – Sertésfélék (házi sertés, vaddisznó)Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 • Szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly) és bölényJuh- és kecsketartó telepek korszerűsítése – Juh- és kecskefélék
 • Egyéb állattartó telepek korszerűsítése – Lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, valamint csincsilla
 1. célterület: Állattartó telepek fejlesztését szolgáló zöld beruházások (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó zöld beruházások megvalósítását is)
 • Meglévő épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése. (pl. szigetelés, nyílászárócsere).
 • Meglévő épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
 • Meglévő világítási rendszerek korszerűsítése.
 • Meglévő beépített, vagy szereléssel járó technológiai berendezések korszerűsítése.
 • Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.
 • Napkollektorok alkalmazása,napelemes rendszer kialakítása (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is),biomassza alapú rendszerek telepítése,hőszivattyús rendszerek telepítése,geotermikus energia használatához kapcsolódó technológia kialakítása,anaerob lebontásra (biogáz termelésre) alapuló rendszerek kialakítása,szélenergia felhasználásához kapcsolódó technológia kialakítása.
 1. célterület: Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását is)
 2. célterület: Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását is)
 • Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása – Valamennyi, az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.
 • Sertéstartó telepek fejlesztése a farokkurtítás visszaszorítása céljából

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • telepi infrastruktúra fejlesztése
 • üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek beszerzése (pl. mezőgazdasági pótkocsi, rakodógép, homlokrakodó, targonca)
 • a szerves trágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése
 • építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése
 • termény, takarmány, illetve alomszalma tárolásához kapcsolódó tevékenység
 • egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése,
 • egyéb kapcsolódó szolgáltatások (tervezés, előkészítés, projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés) (max. 5%)

Nem támogatható tevékenységek:

 • mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység
 • folyékony bioüzemanyag előállítása
 • szárzúzó, rézsűkasza, mulcsozó, hőkamera, quad, kotrógép, állatok- valamint állati termékek üzemen kívüli szállítását szolgáló pótkocsi
 • 180 napnál rövidebb ideig álló (nem engedélyköteles) mobil állat-, valamint szalma/széna/eszköztároló sátrak
 • mezőgazdasági géptároló / gépszín/garázs építése, átalakítása, felújítása

Benyújtási határidő:

 1. értékelési szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 08.
 2. értékelési szakasz: 2024. július 09. – 2024. július 22.
 3. értékelési szakasz: 2025. január 07. – 2025. január 20.
 4. értékelési szakasz: 2025. január 21. – 2025. február 03.

 

https://kap.mnvh.eu/news/2024-04-12/133138/tarsadalmi-egyeztetesen-az-allattarto-telepek-fejlesztesenek-tamogatasa-cimu

Feldolgozó üzemek KOMPLEX fejlesztésének támogatása „nagy ÉLIP”

Feldolgozó üzemek KOMPLEX fejlesztésének támogatása „nagy ÉLIP”

Mezőgazdasági termékek KOMPLEX értéknövelését, piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító vállalkozások támogatására jelent meg a társadalmi egyeztetésre szánt felhívás. A támogatási összeg elérheti a 200 millió forintot is.

Jogosultak köre:

Mezőgazdasági termékek értéknövelését és/vagy a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító vállalkozás, vállalkozásmérettől függetlenül

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. CÉLTERÜLET Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása
 2. A) A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztések

 3. Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:
 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 • a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása
 • üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok)
 • élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)
 1. Borászati üzemek fejlesztése
 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 • Borászati tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
 • üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése
 • épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: borászati tartályok bevonatolása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)
 1. Takarmány előállító üzemek fejlesztése (TEÁOR109)
 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • A takarmány-előállítás során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
 • üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).
 • áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése
 1. B) Mezőgazdasági termékek EGYÉB típusú értéknövelését végző üzemek fejlesztése:

mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást, trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése illetve TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó egyéb melléktermék feldolgozás

 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok), beszerzése
 • épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások
 1. CÉLTERÜLET ZÖLD BERUHÁZÁSOK támogatása
 2. A) Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:
 3. B) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • telepi infrastruktúra fejlesztése
 • az egyéb mezőgazdasági és/vagy takarmányipari és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
 • ingatlan vásárlása, rögzített felső korlát figyelembe vételével.
 • egyéb kapcsolódó szolgáltatások (tervezés, előkészítés, projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés) (max. 5%)

Benyújtási határidő:

 1. értékelési szakasz: 2024. július 30. – 2024. augusztus 12.
  2. értékelési szakasz: 2024. augusztus 13. – 2024. augusztus 26.
  3. értékelési szakasz: 2025. február 18 – 2025. március 03.
  4. értékelési szakasz: 2025. március 04. – 2025. március 17.

Finanszírozás részletei

 • Igényelhető támogatás: min 200 millió Ft, max. 5 mrd Ft
 • Igényelhető támogatás aránya:

az elszámolható költségekre vetített 50%, kivéve:

    • ökológiai minősétés esetén +10%, de max 65%
    • kollektív beruházás esetén +10%, de max 65%
 • megújuló energia esetén 70%
 • Előleg: támogatási összeg max 25 %, de legfeljebb 500 millió Ft
 • Végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 36 hónap
 • Megvalósítás helye: Magyarország egész területén
 • Várhatóan támogatott projektek száma: 200-250 db
 • Tervezett keretösszeg:150 Mrd Ft, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja

Nem jogosultak:

Azonos megvalósítási hely esetén a Vidékfejlesztési Program VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című felhívása, vagy VP3-4.2.1-4.2.2.-2-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívása keretében támogatói okirattal rendelkezik és a támogatási kérelem benyújtásakor kifizetési kérelem beadásával igazoltan még nem kezdte meg a már támogatott projekt megvalósítását.

Különösen nem támogatható:

 • a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;
 • mezőgazdasági erő- és munkagépek és személygépjárművek, pickupok beszerzése;
 • a 1. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása;
 • használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése;
 • folyékony bioüzemanyag előállítása.

Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása – „kis ÉLIP” társadalomasítás

Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása – „kis ÉLIP”

Mezőgazdasági termékek értéknövelését, piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító vállalkozások támogatására jelent meg a társadalmi egyeztetésre szánt felhívás. A támogatási összeg elérheti a 200 millió forintot is.

Jogosultak köre:

Mezőgazdasági termékek értéknövelését és/vagy a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító vállalkozás, vállalkozásmérettől függetlenül

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. CÉLTERÜLET Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása
 2. A) A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztések

 3. Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:
 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 • a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása
 • üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok)
 • élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)
 1. Borászati üzemek fejlesztése
 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 • borászati tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
 • üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése
 • épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: borászati tartályok bevonatolása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)
 1. Takarmány előállító üzemek fejlesztése (TEÁOR109)
 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • A takarmány-előállítás során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
 • üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).
 • áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése
 1. B) Mezőgazdasági termékek EGYÉB típusú értéknövelését végző üzemek fejlesztése:

mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást, trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése illetve TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó egyéb melléktermék feldolgozás

 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok), beszerzése
 • épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások
 1. CÉLTERÜLET ZÖLD BERUHÁZÁSOK támogatása
 2. A) Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek
 3. B) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • telepi infrastruktúra fejlesztése
 • az egyéb mezőgazdasági és/vagy takarmányipari és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
 • ingatlan vásárlása, rögzített felső korlát figyelembe vételével.
 • egyéb kapcsolódó szolgáltatások (tervezés, előkészítés, projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés) (max. 5%)

Benyújtási határidő:

 1. értékelési szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 08.
 2. értékelési szakasz: 2024. július 09. – 2024. július 22.
 3. értékelési szakasz: 2025. január 07. – 2025. január 20.
 4. értékelési szakasz: 2025. január 21. – 2025. február 03.

Finanszírozás részletei

 • Igényelhető támogatás: maximum 200 millió Ft
 • Igényelhető támogatás aránya:

az elszámolható költségekre vetített 50%, kivéve

 • ökológiai minősétés esetén +10%, de max 65%
 • kollektív beruházás esetén +10%, de max 65%
 • megújuló energia esetén 70%

 

 • Előleg:támogatási összeg max 25 %, de legfeljebb 50 millió Ft
 • Végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap
 • Megvalósítás helye: Magyarország egész területé
 • Várhatóan támogatott projektek száma: 800-1000 db
 • Tervezett keretösszeg: 50 Mrd Ft, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja

Nem jogosultak:

Azonos megvalósítási hely esetén a Vidékfejlesztési Program VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című felhívása, vagy VP3-4.2.1-4.2.2.-2-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívása keretében támogatói okirattal rendelkezik és a támogatási kérelem benyújtásakor kifizetési kérelem beadásával igazoltan még nem kezdte meg a már támogatott projekt megvalósítását.

Különösen nem támogatható:

 • a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;
 • mezőgazdasági erő- és munkagépek és személygépjárművek, pickupok beszerzése;
 • a 1. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása;
 • használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése;
 • folyékony bioüzemanyag előállítása.

Kertészeti hűtőházak, üvegházak és fóliasátrak fejlesztése pályázati támogatás

Kertészeti hűtőházak, üvegházak és fóliasátrak fejlesztése pályázati támogatás segítségével – MEGJELENT a társadalmi egyeztetésre szánt felhívástervezet

Jogosultak köre:

 1. Mezőgazdasági termelők, vagy CSMT-k akik
 • utolsó lezárt évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek ÉS
 • utolsó lezárt évi árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
 1. Kollektív beruházás esetén:

Kollektív műveletnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a termelői integrációs szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott művelet

 1. Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy elsődleges feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozások, akik
 • gyógynövénytermék előállítási tevékenységből származó árbevételük az összes árbevételük 40 százalékát meghaladja ÉS
 • legalább 3 termeltetési és/vagy felvásárlási szerződéssel

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. CÉLTERÜLET

Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése, fejlesztése, korszerűsítése

 • Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése (alapterület nagysága legalább 1000 m2, virágtermesztés esetén legalább 500 m2)
 • Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak bővítése, valamint üveg- vagy fóliaborítású növényházhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek bővítése,  (a meglévő és a bővítéssel megvalósuló üvegházak alapterületének el kell érnie legalább az 1500 m2 nagyságot)
 • Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak technológiai korszerűsítése, valamint üveg- vagy fóliaborítású növényházhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek energiahatékonyság javulással nem járó korszerűsítése. (A korszerűsítés beépítendő technológiánként legalább 1000 m2 alapterületű növényházra, egy szerkezeti egységben lévő vagy különálló üvegházakra és fóliaházakra irányulhat.)

Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése:

 • Új hűtőkamrák létesítése, hűtőkonténerek beszerzése
 • Hűtőházak, hűtőtárolók:
  • Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése.
  • Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, valamint hűtőházakhoz, hűtőtárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek bővítése.
  • Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, valamint hűtőházakhoz, hűtőtárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek energiahatékonyság javulással nem járó korszerűsítése.
 • Zöldség- és burgonyatárolókra vonatkozó tevékenységek:
  • Új építésű zöldség- és burgonyatárolók létesítése.
  • Meglévő zöldség- és burgonyatárolók, valamint zöldség- és burgonyatárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek bővítése.
  • Meglévő zöldség- és burgonyatárolók, valamint zöldség- és burgonyatárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek energiahatékonyság javulással nem járó korszerűsítése.
 • A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése (növényházi, tárolási tevékenységhez kapcsolódó):
  • Válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, gépei vagy gépsorai, kapcsolódó technológiai berendezései, valamint az ezekhez szükséges szoftverek
 1. CÉLTERÜLET

Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a kapcsolódó létesítmények (szociális és kiszolgáló helyiségek) energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek energetikai fejlesztés

 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • növényházban használható speciális művelőkocsik, szedőkocsik, növényvédelem és fertőtlenítés gépei, eszközei, palántanevelés és palántakezelés gépei, eszközei valamint a növényházak működtetését szolgáló gépek, eszközök.
 • új építésű szociális és kiszolgáló helyiségek létesítése
 • Kertészeti tevékenyég végzéséhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése
 • Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) beszerzése
 • Egyedi azonosítóval (például: „Print Screening” módszerrel megjelölt, chippel rendelkező) ellátott, legalább 1 200 X 800 X 760 mm külső mérettel rendelkező, konténerek beszerzése
 • telepi közlekedő utak, térbeton/térburkolat, kerítés, csapadékelvezető rendszer, közműcsatlakozások kiépítése (vízellátás, szennyvízkezelés, villamos energiaellátás, gázellátás, telefon- és internetkapcsolat kiépítése), hídmérleg kialakítása, a munkásszállás céljára beszerzett lakókonténer
 • egyéb kapcsolódó szolgáltatások (tervezés, előkészítés, projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés) (max. 5%)

Benyújtási határidő:

 • 1. értékelési szakasz: 2024. július 24. – 2024. augusztus 6.
 • 2. értékelési szakasz: 2024. augusztus 7. – 2024. augusztus 21.
 • 3. értékelési szakasz: 2025. február 11. – 2025. február 24.
 • 4. értékelési szakasz: 2025. február 25. – 2025. március 10.

Finanszírozás részletei

 • Igényelhető támogatás: maximum 5 Mrd Ft
 • Igényelhető támogatás aránya:
 • az elszámolható költségekre vetített 50%, kivéve
  • fiatal mezőgazdasági termelő esetén +15%, de max 65%
  • gazdaságátadás esetén +15%, de max 65%
  • ökológiai gazdálkodás esetén +10%, de max 65%
  • megújuló energia esetén 70%
 • Előleg: támogatási összeg max 25 %, de legfeljebb 500 millió Ft
 • Végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: max. 36 hónap
 • Megvalósítás helye: Magyarország egész területén
 • Várhatóan támogatott projektek száma: 350 db
 • Tervezett keretösszeg: 50 Mrd Ft, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja

Nem jogosultak:

a Vidékfejlesztési Program VP2-4.1.3-20 kódszámú, Kertészeti üzemek korszerűsítése című felhívása keretében támogatói okirattal rendelkezik és a támogatási kérelem benyújtásakor kifizetési kérelem beadásával még nem igazolta a már támogatott művelet megvalósításának megkezdését.

https://kap.mnvh.eu/news/2024-04-05/085154/tarsadalmi-egyeztetesen-az-kerteszeti-uveghazakhoz-hutohazakhoz-kapcsolodo

A KAP Nemzeti Irányító Hatóság 7/2024. és 6/2024. számú közleménye

A Magyarország Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének (a továbbiakban: KAP ST) alapján meghirdetésre kerülő egyes pályázati felhívások vonatkozásában kiemelt jelentőséggel bír a mezőgazdasági üzemek méretének meghatározására szolgáló Standard Termelési Érték (STÉ). Külön is kiemelendő, hogy a mezőgazdasági beruházásokat, fejlesztéseket támogató pályázati felhívásokban jogosultsági feltételként kerül meghatározásra az STÉ módszertan alapján megállapított legalább 10.000 euró értékű üzemmérettel való rendelkezés.

7_IH_Közlemény_KAP_ST_STÉ

A KAP Nemzeti Irányító Hatóság 6/2024. számú közleménye a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámításáról

6_IH Közlemény mezőgazdasági árbevétel arányáról_0

ÜNNEPI ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ

2023.december 21-től 2024. január 7-ig az iroda

IGAZGATÁSI SZÜNET MIATT ZÁRVA!

Első ügyfélfogadási nap: 2024. JANUÁR 8(hétfő)

Sürgős esetben az alábbi

telefonszámon érdeklődjön: 30/719-6098