Dokumentumtár

Támogatási kérelem hiánypótlásához

Helyi felhívásokkal kapcsolatos támogatási kérelem hiánypótlásához használható dokumentumok elérhetőek a Magyar Államkincstár honlapján.

A szükséges dokumentumok megtalálhatóak az alábbi linken.

„A Magyar Államkincstár Mezőgazdaság és Vidékfejlesztés honlapján az Alkalmazások LEADER helyi felhívások alatt (elérhetősége az alábbi linken)

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok

Letölthetőek:

Segédlet_LEADER_eTK_kitöltés

IH közlemény a LEADER felhívások támogatási előlegéről

LEADER_ÁÚF_191028

IH Közlemény a koronavírus-világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet idején esedékes rendezvények és képzések megtartására, azok elszámolhatóságára vonatkozóan

Árajánlat űrlap hiánypótláshoz

TK_Hianypotlaskor_hasznalando_ENGY_tetelek_import_segedlet.xlsm

 

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően, ellenőrizhető módon dokumentálni (e-mailes levelezés, postai feladás bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges.

árajánlatkérés minta

A személyesen beétkezett árajánlatokat érkeztetni szükséges Pl.: Érkezett: 2021.08.05. + aláírás

E-mail-en beérkezett árajánlatokat érdemes kinyomtatni és eltenni az árajánlat mellé.

A támogatási kérelemhez csatolni szükséges ezen dokumentumokat.

 

Amennyiben a kérelemben megjelölt megvalósítási hely, nem e támogatást igénylő tulajdona, abban az esetben tulajdonosi hozzájárulás szükséges.

tulajdonosi hozzájáruló minta

 

 

Kifizetési kérelem benyújtásának a segédlete:

Segédlet KK beadás

 

Kifizetési kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok listája (saját összeállítás, nem tekinthető hivatalos közlésnek!):

Kifizetés dokumentációja

 

 

Iratminták kifizetési kérelemhez:

Adásvételi szerződés mintája: adásvételi_minta vagy Megrendelő és visszaigazolása: megrendelő_visszaigazoló

Átadás-átvételi jegyzőkönyv, üzembehelyezési jegyzőkönyvvel: Átadás-átvételi jegyzőkönyv üzembehelyezéssel

Számla – és záradékolási minta: számlaminta

Kiadási pénztárbizonylat minta: kiadási minta

 

Jogkövetkezmények, alkalmi/önkéntes munkavállalás igazolási módja:

Jogkovetkezmenyek_1

Nonprofit szervezet esetén önkéntes szerződés minta:

onkentes_szerzodes_4_5_6_10_11_12_2

 

LEADER pályázatok hiánypótlásához kapcsolódóan:

MÉRFÖLDKŐ NYILATKOZATMINTA: NYILATKOZAT PROJEKT TERVEZETT ÜTEMEZÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN

 

TERÜLETHASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS MINTA:MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS TERÜLEThasználatról2

 

KÖLTSÉGMEGOSZTÁSI NYILATKOZAT TÖBB MEGVALÓSÍTÁSI HELY ESETÉN:NYILATKOZAT MEGVALÓSÍTÁSI HELLYEL KAPCSOLATOSAN

NYILATKOZATMINTA MÁS/KORÁBBI PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOSAN:NYILATKOZAT korábbi pályázatkról

 

ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSI SEGÉDLET:Kitöltési útmutató segédlet a hiánypótlások benyújtásához – 2017.01.31

(a feltöltött segédlet Iskolatej programhoz kapcsolódik, de LEADER esetén is azt kell követni, annyi módosítással, hogy jogcím-választás esetén nem iskolatejet kell választani, hanem LEADER Helyi Felhívások (VP) jogcímet)

ÁRAJÁNLATOS TÉTELBEJELENTŐ LAP:Árajánlat űrlap hiánypótláshoz

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT:átláthatósági nyilatkozat

 

 

 

 

Egyéb dokumentumok:

Alapszabály: Alapszabály

 

Csatlakozási kérelem: letöltés