Dokumentumtár

Kifizetési kérelem benyújtásának a segédlete:

Segédlet KK beadás

 

Kifizetési kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok listája (saját összeállítás, nem tekinthető hivatalos közlésnek!):

Kifizetés dokumentációja

 

 

Iratminták kifizetési kérelemhez:

Adásvételi szerződés mintája: adásvételi_minta vagy Megrendelő és visszaigazolása: megrendelő_visszaigazoló

Átadás-átvételi jegyzőkönyv, üzembehelyezési jegyzőkönyvvel: Átadás-átvételi jegyzőkönyv üzembehelyezéssel

Számla – és záradékolási minta: számlaminta

Kiadási pénztárbizonylat minta: kiadási minta

 

Jogkövetkezmények, alkalmi/önkéntes munkavállalás igazolási módja:

Jogkovetkezmenyek_1

Nonprofit szervezet esetén önkéntes szerződés minta:

onkentes_szerzodes_4_5_6_10_11_12_2

 

LEADER pályázatok hiánypótlásához kapcsolódóan:

MÉRFÖLDKŐ NYILATKOZATMINTA: NYILATKOZAT PROJEKT TERVEZETT ÜTEMEZÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN

 

TERÜLETHASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS MINTA:MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS TERÜLEThasználatról2

 

KÖLTSÉGMEGOSZTÁSI NYILATKOZAT TÖBB MEGVALÓSÍTÁSI HELY ESETÉN:NYILATKOZAT MEGVALÓSÍTÁSI HELLYEL KAPCSOLATOSAN

NYILATKOZATMINTA MÁS/KORÁBBI PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOSAN:NYILATKOZAT korábbi pályázatkról

 

ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSI SEGÉDLET:Kitöltési útmutató segédlet a hiánypótlások benyújtásához – 2017.01.31

(a feltöltött segédlet Iskolatej programhoz kapcsolódik, de LEADER esetén is azt kell követni, annyi módosítással, hogy jogcím-választás esetén nem iskolatejet kell választani, hanem LEADER Helyi Felhívások (VP) jogcímet)

ÁRAJÁNLATOS TÉTELBEJELENTŐ LAP:Árajánlat űrlap hiánypótláshoz

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT:átláthatósági nyilatkozat

INNOVÁCIÓS PÁLYÁZAT ESETÉN TEVÉKENYSÉG-NYILATKOZAT: Innováció nyilatkozat

 

 

 

Egyéb dokumentumok:

Alapszabály: letöltés

2015. évi beszámoló: letöltés

2016. évi beszámoló: letöltés

Csatlakozási kérelem: letöltés

Lovas-turisztikai kiadvány: letöltés

T-mobile tarifa táblázat: letöltés