A KAP Nemzeti Irányító Hatóság 7/2024. és 6/2024. számú közleménye

A Magyarország Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének (a továbbiakban: KAP ST) alapján meghirdetésre kerülő egyes pályázati felhívások vonatkozásában kiemelt jelentőséggel bír a mezőgazdasági üzemek méretének meghatározására szolgáló Standard Termelési Érték (STÉ). Külön is kiemelendő, hogy a mezőgazdasági beruházásokat, fejlesztéseket támogató pályázati felhívásokban jogosultsági feltételként kerül meghatározásra az STÉ módszertan alapján megállapított legalább 10.000 euró értékű üzemmérettel való rendelkezés.

7_IH_Közlemény_KAP_ST_STÉ

A KAP Nemzeti Irányító Hatóság 6/2024. számú közleménye a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámításáról

6_IH Közlemény mezőgazdasági árbevétel arányáról_0