Állattartó telepek fejlesztésének támogatása társadalmasításon

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

Az állattartó gazdaságok, telepek fejlesztése támogatásból 200 millió Ft-ig. Új épületek, építmények kialakításával, valamint az állattartáshoz szükséges eszközök, gépek, technológiák termelésbe állítását és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító vállalkozások támogatására jelent meg a társadalmi egyeztetésre szánt felhívás.

 Finanszírozás részletei

 • igényelhető támogatás: max. 200 millió Ft
 • Előleg: támogatási összeg max 25 %, de legfeljebb 50 millió Ft
 • Végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: max. 24 hónap
 • Megvalósítás helye: Magyarország egész területén
 • Várhatóan támogatott projektek száma: 800-1000db

A támogatás maximális mértéke:

 • „Állattartó telepek általános korszerűsítése” esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a,
 • „Az állattartó gazdaságokban az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek” esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a,
 • „Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása” esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 70%-a,
 • „Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében” esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 80%-a,

Jogosultak köre:

Mezőgazdasági termelők akik legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek továbbá árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 1. célterület: Állattartó telepek általános korszerűsítése és létesítése (beleértve új állattartó telepek) épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése; az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy; szereléssel járó technológiák beszerzése
 • Baromfitartó telepek korszerűsítése – Baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk)
 • Sertéstartó telepek korszerűsítése – Sertésfélék (házi sertés, vaddisznó)Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 • Szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly) és bölényJuh- és kecsketartó telepek korszerűsítése – Juh- és kecskefélék
 • Egyéb állattartó telepek korszerűsítése – Lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, valamint csincsilla
 1. célterület: Állattartó telepek fejlesztését szolgáló zöld beruházások (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó zöld beruházások megvalósítását is)
 • Meglévő épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése. (pl. szigetelés, nyílászárócsere).
 • Meglévő épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
 • Meglévő világítási rendszerek korszerűsítése.
 • Meglévő beépített, vagy szereléssel járó technológiai berendezések korszerűsítése.
 • Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.
 • Napkollektorok alkalmazása,napelemes rendszer kialakítása (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is),biomassza alapú rendszerek telepítése,hőszivattyús rendszerek telepítése,geotermikus energia használatához kapcsolódó technológia kialakítása,anaerob lebontásra (biogáz termelésre) alapuló rendszerek kialakítása,szélenergia felhasználásához kapcsolódó technológia kialakítása.
 1. célterület: Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását is)
 2. célterület: Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását is)
 • Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása – Valamennyi, az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.
 • Sertéstartó telepek fejlesztése a farokkurtítás visszaszorítása céljából

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • telepi infrastruktúra fejlesztése
 • üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek beszerzése (pl. mezőgazdasági pótkocsi, rakodógép, homlokrakodó, targonca)
 • a szerves trágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése
 • építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése
 • termény, takarmány, illetve alomszalma tárolásához kapcsolódó tevékenység
 • egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése,
 • egyéb kapcsolódó szolgáltatások (tervezés, előkészítés, projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés) (max. 5%)

Nem támogatható tevékenységek:

 • mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység
 • folyékony bioüzemanyag előállítása
 • szárzúzó, rézsűkasza, mulcsozó, hőkamera, quad, kotrógép, állatok- valamint állati termékek üzemen kívüli szállítását szolgáló pótkocsi
 • 180 napnál rövidebb ideig álló (nem engedélyköteles) mobil állat-, valamint szalma/széna/eszköztároló sátrak
 • mezőgazdasági géptároló / gépszín/garázs építése, átalakítása, felújítása

Benyújtási határidő:

 1. értékelési szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 08.
 2. értékelési szakasz: 2024. július 09. – 2024. július 22.
 3. értékelési szakasz: 2025. január 07. – 2025. január 20.
 4. értékelési szakasz: 2025. január 21. – 2025. február 03.

 

https://kap.mnvh.eu/news/2024-04-12/133138/tarsadalmi-egyeztetesen-az-allattarto-telepek-fejlesztesenek-tamogatasa-cimu