Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása – „kis ÉLIP” társadalomasítás

Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása – „kis ÉLIP”

Mezőgazdasági termékek értéknövelését, piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító vállalkozások támogatására jelent meg a társadalmi egyeztetésre szánt felhívás. A támogatási összeg elérheti a 200 millió forintot is.

Jogosultak köre:

Mezőgazdasági termékek értéknövelését és/vagy a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító vállalkozás, vállalkozásmérettől függetlenül

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. CÉLTERÜLET Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása
 2. A) A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztések

 3. Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:
 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 • a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása
 • üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok)
 • élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)
 1. Borászati üzemek fejlesztése
 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 • borászati tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
 • üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése
 • épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: borászati tartályok bevonatolása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)
 1. Takarmány előállító üzemek fejlesztése (TEÁOR109)
 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • A takarmány-előállítás során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
 • üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).
 • áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése
 1. B) Mezőgazdasági termékek EGYÉB típusú értéknövelését végző üzemek fejlesztése:

mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást, trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése illetve TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó egyéb melléktermék feldolgozás

 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok), beszerzése
 • épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások
 1. CÉLTERÜLET ZÖLD BERUHÁZÁSOK támogatása
 2. A) Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek
 3. B) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • telepi infrastruktúra fejlesztése
 • az egyéb mezőgazdasági és/vagy takarmányipari és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
 • ingatlan vásárlása, rögzített felső korlát figyelembe vételével.
 • egyéb kapcsolódó szolgáltatások (tervezés, előkészítés, projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés) (max. 5%)

Benyújtási határidő:

 1. értékelési szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 08.
 2. értékelési szakasz: 2024. július 09. – 2024. július 22.
 3. értékelési szakasz: 2025. január 07. – 2025. január 20.
 4. értékelési szakasz: 2025. január 21. – 2025. február 03.

Finanszírozás részletei

 • Igényelhető támogatás: maximum 200 millió Ft
 • Igényelhető támogatás aránya:

az elszámolható költségekre vetített 50%, kivéve

 • ökológiai minősétés esetén +10%, de max 65%
 • kollektív beruházás esetén +10%, de max 65%
 • megújuló energia esetén 70%

 

 • Előleg:támogatási összeg max 25 %, de legfeljebb 50 millió Ft
 • Végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap
 • Megvalósítás helye: Magyarország egész területé
 • Várhatóan támogatott projektek száma: 800-1000 db
 • Tervezett keretösszeg: 50 Mrd Ft, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja

Nem jogosultak:

Azonos megvalósítási hely esetén a Vidékfejlesztési Program VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című felhívása, vagy VP3-4.2.1-4.2.2.-2-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívása keretében támogatói okirattal rendelkezik és a támogatási kérelem benyújtásakor kifizetési kérelem beadásával igazoltan még nem kezdte meg a már támogatott projekt megvalósítását.

Különösen nem támogatható:

 • a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;
 • mezőgazdasági erő- és munkagépek és személygépjárművek, pickupok beszerzése;
 • a 1. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása;
 • használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése;
 • folyékony bioüzemanyag előállítása.